VIEWPORT=

ROSTER

ef14bb656e5a4d925c61a00f91257c78_10.jpg

ΖΗΣΗΣ Νίκος

Guard

Ημ. Γέννησης Ύψος Χώρα
16/08/1983 1,97 Ελλάδα