VIEWPORT=

ROSTER

aa3c29ab0f8776f0d81e322cc4c40b8a_73.jpg

ΚΟΛΟΜ Κίνο

Guard

Ημ. Γέννησης Ύψος Χώρα
01/11/1988 1,88 Iσπανία