VIEWPORT=

ROSTER

a79ce5c43b3836a0d14945ce49c25f60_8.jpg1

KONIAΡΗΣ Αντώνης

Guard

Ημ. Γέννησης Ύψος Χώρα
30/09/1997 1,93 Ελλάδα